Pracownie

Pracownia gospodarstwa domowego

Zajęcia kulinarne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonej kuchni, uczestnicy przygotowują się do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD i przyborami kuchennymi, dokonywania prostych zakupów. Pracownia gospodarstwa domowego za cel stawia sobie wpojenie i utrwalenie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników, ich przygotowanie zawodowe związane z kuchnią i przygotowywanymi tam potrawami oraz kulturą spożywania posiłków.

1 2 3 4 5 6

 

Pracownia krawiecka

W pracowni krawieckiej uczestnicy poznają różne techniki krawieckie, zdobywają wiadomości o funkcjonowaniu maszyny do szycia, uczą się różnych technik krawieckich, fastrygowania, szycia ręcznego i na maszynie, dziergania na drutach, haftowania serwetek. Poprzez wykonywanie różnych prac rozwijana jest wyobraźnia i wrażliwość na piękno. Kształtowana jest również cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

1 2 3 4 5 6

 

Pracownia przyrodnicza

W pracowni przyrodniczej podopieczni głównie zajmują się opieką zwierząt i pielęgnacją roślin, które znajdują się w pracowni i w ogrodzie. Kształtuje to ich wrażliwość na potrzeby innych żywych organizmów. Uczestnicy pracowni uczą się podlewania, przesadzania, rozmnażania roślin. Uczy ich to obowiązkowości, opiekuńczości, odpowiedzialności i współpracy w grupie.  Pracownia przyrodnicza ściśle funkcjonuje ze zmieniającymi się porami roku. Kiedy tylko dopisuje pogoda,  wychodzą w plener: do lasu, nad staw lub na łąki, gdzie mają możliwość obserwowania zjawisk, które zachodzą w przyrodzie.

1 2 3 4 5 6

 

Pracownia plastyczno-manualna

Zajęcia w pracowni plastycznej pozwalają rozwijać umiejętności, zdolności plastyczne. Wykonywane czynności pobudzają wyobraźnię twórczą, kształtują umiejętność pracy w grupie oraz uczą cierpliwości i wrażliwości. Zajęcia te pozwalają uczestnikom rozładować złe emocje i napięcia. Do wykonania prac podopieczni korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np. płótna, papieru, modeliny, bibuły, wykorzystywane są różne techniki: rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie, lepienie z gliny czy masy solnej oraz zdobnictwo. Zapoznają się z podstawowymi technikami malowania farbami olejnymi, do szkła, kolorowymi pastelami. Zajęcia w tej pracowni mają na celu rozwijanie osobowości, usprawnienie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki.

 

1 2 3 4 5 6

 

Pracownia komputerowa

W dzisiejszych czasach komputer jest obecny w każdej dziedzinie życia. Znajomość obsługi tego urządzenia jest nieodzowna dla współczesnego człowieka, a zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej dla której często staje się oknem na globalną wioskę jaką dzięki Internetowi stał się świat. W pracowni komputerowej uczestnicy pod okiem instruktora uczą się obsługiwać programy wchodzące w skład  pakietu Microsoft Office. Poprzez przepisywanie tekstów, wyszukiwanie potrzebnych informacji w sieci, a także zabawę zdobywają wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia.

 

1 2 3 4 5 6

 

Pracownia rehabilitacyjna

W pracowni rehabilitacyjnej zajęcia prowadzone są dla wszystkich uczestników Warsztatów. Każdy przychodzi na zajęcia raz w tygodniu. Uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez rehabilitantkę, z uwzględnieniem orzeczeń lekarskich. Zajęcia w sali rehabilitacyjnej pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych.

 

1 2 3 4 5 6