O Nas

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku prowadzone są przez S. A. K. „Opoka”. Ma ono wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych placówek. Drugie na terenie powiatu szydłowieckiego Warsztaty Terapii Zajęciowej zlokalizowane zostały w dawnej szkole, którą zlikwidowano przed 6 laty. Zanim mogli pojawić się podopieczni, konieczne okazały się prace remontowe i modernizacyjne. W prace przygotowawcze zaangażowali się członkowie stowarzyszenia, a także pracownicy interwencyjni. „Warsztatowe” przedsięwzięcie uzyskało również finansowe wsparcie ze strony Urzędu Gminy w Chlewiskach i Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego życia. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe i osiągnięcie jak najwyższego poziomu dojrzałości społecznej. Terapia prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Terapii i Rehabilitacji, ustalonego dla każdego uczestnika i obejmującego różne sfery jego funkcjonowania. Programy uwzględniają predyspozycje uczestnika, jego zainteresowania i potrzeby.

Terapia zajęciowa prowadzona jest pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej, która odbywa się w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, przyrodniczej, plastycznej, komputerowej i rehabilitacyjnej. W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni.